« Hello Again from SDN | Main | About the name »

April 08, 2007

Comments

Rick Bullotta

Let's not forget that Tesla died penniless and considered insane... ;-)

I think Tesla does have a vision of an pure EV for the "masses" - in stages...first the roadster, then a performance sedan, then a car for the "every person".

LiIon was good for fast-to-market, but someone may well leapfrog everyone if the mythical EESTOR is ever realized.

I think there are other vehicle breakthroughs that can happen in parallel that will also be "game changers". Software will be a key to this (we have largely the same user experience in cars today as we did 100 years ago but with a radio, nav, and DVD).

Also, I think "personalizable" or "portable" interiors could create a whole new aftermarket (and are potentially greener if you can just upgrade your "carrier" and not your "myPod").

In a previous life, I wanted to attend General Motors Institute and pursue automotive design, but my mother talked me out of it. ;-)

Take care,

Rick

Nithin Kumar

Hi Shai,

Heard of the electric car comapny in India
http://www.revaindia.com

There are quite a few of them in Bangalore.
Lemme know if u need some research on it.

Rami Kot

ראשית, שאלה: האם אתה באמת שי אגסי, "נער הפלא ההיי-טקי" בפי התקשורת, מי שנתן את הראיון המדהים למיקי חיימוביץ בערב שבת האחרון? אני מאוד מקווה שכן, משום שהדברים שאומר בהמשך מיועדים אך ורק לשי אגסי ההוא. בעוד שלמישהו אחר הדברים יישמעו מופרכים. אולם הסיבה האמיתית לכמיהתי שדבריי יגיעו לעיניו של שי אגסי היא שמדובר פשוט בחדשות טובות, לעם ישראל ולעולם כולו. כלומר אתה, שי אגסי, הוא החדשות הטובות! ואינני בא חלילה להעליב את האינטליגנציה שלך בחנופה לשמה. אלא שדבריך הפשוטים והישירים באותו ראיון היו באוזניי גילוי גדול ושימחה עילאית, אחרי הרבה זמן שאני מתבונן מחדש ומושיע אין. אני מגיב בדרך זאת משום שאינני יודע איך להגיע אליך בדרך אחרת ומתוך תקווה שהדברים יימצאו הד במוחך ובליבך. אומר דברים קצרים ופשוטים ככל יכולתי, משתי סיבות: א) אינני רוצה לגזול מזמנך היקר אלא רק לעורר את התעניינותך; ב) אולי אתה כבר יודע ומשיג את ההשגות שבהמשך דבריי, ואזי אין לי אלא להציע לך את תמיכתי הבלתי מסוייגת בדרכיך. שמי רמי, בן 61 , יליד ארגנטינה, 43 שנים בארץ, אב לשלושה, סב לאחת, תושב הגליל. זה שמונה שנים לומד קבלה לפי שיטתו של הרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ"ל, בעל פירוש "הסולם" על ספר הזהר. אני עצמי אינני דתיבמובן המקובל והרחב של המילה, ודבריי אין להם דבר וחצי דבר עם הדת. אולם אני איש מאמין בגדול.
הקדמה זאת מטרתה להכשיר אצלך אולי את הקרקע למשפט הבא.
ובכן, בדבריך באותו ראיון, בין השאר, צמצמת וסיכמת בצורה מופלאה בפשטותה ומרגשת בדייקנותה את מהות תפקידו הייחודי של עם ישראל בין אומות העולם; את המשמעות הפנימית, העמוקה והאמיתית באמת של המושג "עם נבחר"; ואת צורתו האמיתית והעכשווית של המושג "פעמי משיח". הכל לפי מיטב הבנתי, שאין להמעיט בעומקה, את חוכמת ישראל הנסתרת, היינו חוכמת הקבלה.
אני מצטט מדבריך: "עם ישראל לא חייב להיות הבעייה של העולם, היא יכולה להיות הפיתרון של העולם...". לא פחות ולא יותר!
דבריך אלה מתארים באופן פשוט ונפלא את הראשון משלושת הדברים שתיארתי למעלה, היינו את משמעותו הפנימית של תפקידו של עם ישראל בין אומות העולם. אשר כל ההרג והחורבן שבא לעולם, לפי גדולי חכמי הקבלה (רבי עקיבא, רש"י, רשב"י ועוד) "...אינו בא לעולם אלא בגלל ישראל". כלומר בגלל מעשיו של עם ישראל. וכשעם ישראל אינו ממלא את תפקידו בין האומות, בא החורבן, הן על עולם והן על עם ישראל עצמו. כולל האנטישמיות האנססטראלית, המושרשת עמוק בליבם ומוחם של אומות העלם.
בראיון הצעת למעשה להפוך את ישראל "לאי מוסרי", משום המיבנה הגיא-פוליטי הנוכחי שלה. באי זה, עם ישראל ייטול על עצמו את האחראיות המוסרית להראות לעולם את הפטרון לאיום הקיומי הממשי על האנושות כולה הממשמש ובא, היינו התחממות כדור הארץ, דילדול האטמוספירה ושינויי האקלים, אשר בקרוב יביאו להתרחשויות קאטקליזמיות הרות אסון בקני מידה פלאנטרי. זוהי משמעותו הפנימית של המושג "עם ניבחר". כלומר, ש"נבחרנו" רק להיות אלה שמראים את הדרך לתקן את שקילקלנו, במטרה שכל אומות העולם יילכו בעיקבותינו.
ואחרון חביב, מטרתך היא לחולל את המהפיכה הגדולה ביותר מאז קום המדינה ממש: שימוש באנרגיה חשמלית ידידותית להנעת כלי הרכב מדינה כולה. וזהו "פעמי משיח"! כי המושג "משיח" איננו מתייחס בהכרח לבן אנוש מסויים, אלא הוא יותר עניין של מצב תודעתי נעלה שאין כמותו, אשר רוב רובה של החברה הישראלית נכנסת אליו. בעידן שלנו, שחכמים מכנים אותו"עיקבתא דמשיחא", אין זה סביר שהמשיח ייתגלם בצורת איש בא בימים בעל זקן ארוך ולבן, רכוב על חמור בעל אותו צבע. סביר ומקובל הרבה יותר הן על הלב והן על המוח, שהוא יופיע בדמות בת זמננו ממש, ואף מקדימה את זמננו. למשל, בדמותו של "נער הפלא העשיר והעצמאי של תעשיית ההיי-טק" העולמי, אשר זונח את פסגת העולם ההוא ומחליט להקדיש את אונו, הונו ומירצו לתיקונו של העולם הזה.
הרב אשלג זצ"ל קבע, באופן פסקני ועל פי חוכמת הקבלה, ש"אין פתרון רוחני לעולם ללא פיתרון כלכלי תחילה".
תמיד הבנתי, האמנתי וחשבתי שראשית גאלתה של האנושות והעולם חייב יהיה להתחיל על ידי פוליטיקאים, כי בידם הכוח העיקרי, המורכב משלטון והון. אולם המפגש איתך ועם רעיונותך היו בשבילי גילוי גדול: הפיתרון יכול לבוא דווקא מבעלי ההון נאורים אשר בראשם אדם בעל חזון ובעל יכולתו מופלאות ויוצאות דופן, כפי שאתה הוכחת שניחנת בהם.
אינני מסוג האנשים הסוגדים לאנשים אחרים. אני מאמין בכל ליבי שכל אדם נברא בצלם, ולכל אחד מאיתנו תפקיד ייחודי ויקר בשרשרת הבריאה. כמו כן, אמרו חז"ל ש"כל אדם נשפט ביום משפטו לפי מדרגתו ולפי הכלים שניתנו בידיו: מי שניתנו כלים להשפיע על העולם
ישפט לפי מעשי העולם; ומי שניתנו לו כלים להשפיע על עמו, יישפט לפי מעשי עמו; ומי שיכול להשפיע על קהילתו יישפט על מעשי קהילתו; ומי שניתנו לו כלים להשפיע על בניו יישפט לפי מעשיהם; ומי שניתנו לו כלים להשפיע אך על עצמו, יישפט לפי מעשיו הוא.
אתה, שי אגסי יקירי באמת, שייך לסוג הראשון. אני שייך לסוג האחרון. תפקידי היא לכתוב את מכתבי זה, זהוי השפעתי וזהו מעשי. מהו תפקידך?
עלה והצלח, חזק ואמץ! אני ותפילותיי נתונות לך.

LED Lover

Why are cars not assembled with LEDs as substitute for the present electrical bulbs? I made a custom one for my interior light and I can tell the future is in LEDs.

They are bright.
Very very cheap.
Cool in looks and very low in power consumption.

Oded Roth

Speaking about Alternative Transportation, a vision of imitating features from the “Information Highway” down into real highways, might be interesting. Computer technologies should and will be implemented into the transportation arena, the same laborious way as the wheel, the steam engine or the internal combustion engine did.

The vision is describes at:
http://www.transportationet.com.

Thoughts and ideas about the complexity of transportation from social, economical, environmental and technological aspects may be found at: http://www.way-togo.com

Mike Sullivan

After reading the recent article "Silicon Valley's $200 million electric car startup" I liked your idea on swaping batteries. I thought of something very similar in the mid 80's with respect to heavy tractor trailor trucks, regenerative braking (specifically in city delivery) dropping off recharged batteries at weigh stations for use by battery powered vehicles. This approach doesn't require the charging of batteries using the power grid thus greatly reducing emmissions.. Should we talk??

Dan

I read a quote that compared what you intend to provide for electric cars, to what AT&T provides for the iPhone. A network.

I also read that you envision people subscribing to your power grid, and in turn, you would subsidize the cost of their vehicle similar to how the cell phone carrier subsidize the cost of handsets.

A couple of things that I hope you don't copy from the cell phone industry (I don't know if you intend to, or not).

1) Locking the phones. Most cell phones that are purchased from the carrier are locked to that carrier, so the owner of the phone can't use it on any other network. This is not good for consumers. I would suggest that you don't lock the actual vehicles from the OEM you partner with, so that they can only get power from your network. Yes, a monopoly is attractive, however, this would reduce the ability of consumers to use the vehicles in other locations, switch fuel providers, etc.

The iPhone has brought this issue to light in the cell phone space, and I believe that consumers will demand unlocked devices soon. Lets start on the right path, for cars.

2) Locking the network. Unlike the landline telecom networks that are open to any device (thanks to the Carterfone act), the wireless networks are locked and don't allow consumers to use any device they choose. While the unlocking of the landlines allowed for things like fax machines and answering machines, the closed state of wireless networks retards such innovation. If it were open, for example, you could have a house where all the appliances connect via the AT&T network.

I suggest that the grid that you build allow any device (car or otherwise) to tap in, as long as the user is paying the monthly fee...

scott starling

Unfortunately, solar energy is a dilute power source that can never replace fossil fuels. Tidal power, though, represents a great untapped resource. In regards to replacing internal combustion cars with electric vehicles, this is a good deal due to relative efficiencies of the engines. A wonderful and systematic resource concerning the energy connundrum is:
Environment, Power and Society for the Twenty-First Century: The Hierarchy of Energy by Howard T. Odum and Mark T. Brown (Paperback - April 6, 2007)

This book patiently and systematically uncovers the truth about human energy use. For example, sources are rated in terms of their "emergy" which represents the cumulative value of the energy source. Hence coal to electricity conversion would include additive energy inputs beginning with the accumulated solar radiation input vis a vis the original vegetative matter that eventually became coal. Not surprisingly, all the fossil fuels have a great emergy, which also means they are very potent, not to mention convenient. And, of course, they are not renewable and they are being used up for good. Now, ultimately, the authors are saying that humanity will have to expect to get by on, say, 20% of our current energy source. It remains to be seen whether or not fusion power will be realized. On the other hand, as I have mentioned, tidal power resources -- a particularly vast, predictable, and unlimited source (as long as the moon revolves around the earth) -- remain untapped. Perhaps you could charge your batteries near a coastal tidal power development. Good luck to you and read the book!

Richard Marks

Shai,
I found this blog interesting, too. My background is 36 years in automotive. 25 years at General Motors including 5 on the EV1, 6 with Tier 1 suppiers, and 5 with EcoVElectric my start-up Low Speed Vehicle company in Detroit. Does that make me a dinosaur? No, but the experience is ir-replacable. Automotive engineering by way of the OEM's is not taught in school and certainly not in the computer software development industry. Software, if it does not work, you reboot and try again. When was the last time you did that with your car? and do you expect to do that frequently? Different businesses and different customer expectations. You can't go backwards on customer expectations.
But you can re-educate the customer to do things better, more cost effectively, & more environmentally responsibly.
On an average day in the US, 50% the 230,000,000 registered cars and trucks don't drive more than 25 miles. Does this require an extensive EV recharging structure? Not for at least 10-20 years. EV1(Impact) started out almost 20 years ago. Your ideas are not new, they were all discussed back then. But the World is changing and things are different, but what about the fundamentals beyond the World Politics....not so different.
So why not start smaller. That is what we need to talk about.
Richard

The comments to this entry are closed.